070-140 47 76 info@vidacore.se

2021 går mot sitt slut

Nu går året mot sitt slut och hur ska jag avsluta det? Jag har alltid varit en person som går från den ena aktiviteten till den andra. Tycker om att ha mycket att göra. Gillar inte att skjuta fram eller göra sen. Mer av – göra nu person. Men jag har insett att när jag bara gör och gör utan eftertanke blir det lite platt. Saknar lärandet i erfarenheten. Därmed har jag lagt till att jag gör mål / riktningar samt summerar mina dagar, veckor och månader. Nu var det dags för summering av året. Och hur ska jag göra det? Vad känns viktigt – på ett helt år? Ursvårt! 

Men det finns något i det där ursvårt som triggar igång en tanke hos mig – hur kan jag göra ursvårt enkelt? Så enkelt att jag bara börjar? Vad är mina första steg… Det blev alltså en lista i Excel med månader och två kolumner – gynnsamt och icke gynnsamt. Där aktiviteter och händelser noterades utifrån kalendern. Egentligen inte så svårt alls när det väl blev gjort. 

Vad var det som var meningsfullt med detta? Mina reflektioner över året och en känsla av att ha gjort mycket och att vara nöjd med att fått mycket gjort. Utöver det dagliga arbetet som företagare har jag:  

– Gått i mål med utbildning som Diplomerad professionell coach och medlem i ICF

– Startat förändringsprojekt organisationsutveckling

– Bidragit till ledares och individers utveckling genom coaching

– Regelbundet arbetat med marknadsföring och nätverkande

Men det är egentligen inte det jag är mest nöjd med. Allra mest nöjd med är att jag att jag vet vad som skapar engagemang och erbetsglädje för mig. Att prestera effektivt med medkänsla om mig själv och andra. Att jag får bidrar med mina kunskaper och erfarenheter som företagare och ser människor lära sig och utvecklas. Det tycker jag är kul på riktigt!