070-140 47 76 info@vidacore.se

Individ & Organisations konsult

Helena Vidal ICF-certifierad coach (ACC)

Associate certified coach

Hej, jag heter Helena Vidal och har alltid funnit stort intresse för människor och vår psykologi.

Jag hjälper kunder att bygga hållbart arbetsliv och individer att etablera hälsosamma levnadsvanor. Jag har verkat som företagare sedan 2004 med HR-relaterade ärenden och verksamhetsutveckling.

Presentation

Som certifierad coach ACC har jag hjälpt företagare att navigera genom HR-relaterade ärenden och främja välmående, utveckling och god samverkan på arbetsplatsen. Med 20 års erfarenhet inom branschen har jag sett hur en frisk och motiverad personal kan leda till god produktivitet och stark företagskultur.

Utifrån ett coachande förhållningssätt fokuserar jag på att hjälpa klienter att uppnå sina mål genom att arbeta med beprövade metoder för coaching så att klienten hittar sina egna lösningar på problem eller utmaningar. Det handlar om att hjälpa personen att tänka på ett självständigt och självreflekterande sätt, istället för att ge råd eller komma med lösningar på problemen. Detta för att uppnå långsiktiga och varaktiga handlingar framåt.

Att integrera välmående och hälsa i företagskulturen är viktigt för mig. Jag arbetar med företagare och erbjuder utbildningar och föreläsningar för att främja hälsosamma vanor utifrån kost, rörelse och återhämtning samt handlingskraft kopplat till detta. Genom att förbättra hälsa hos ledare och medarbetare bidrar företag till bättre hälsa och ökad framgång i företaget. Det finns också samband mellan företagskultur och företagets förmåga att behålla och attrahera talanger.

Sammanfattningsvis, har jag hjälpt företagare att hantera HR-utmaningar och öka välmående på arbetsplatsen. Genom att integrera friskfaktorer i företagskulturen kan vi skapa en bättre arbetsplats för alla!

Vidacore coaching

Vägar för utveckling

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Vid ett identifierat behov av förändring eller utveckling i organisationen hjälper vi till med att utveckla förändringsstrategi, kommunicera med medarbetare, genomföra förändringen och följa upp arbetet. Förändring handlar om att börja med något nytt för att förbättra organisationens effektivitet och framgång.

WORKSHOPS

Workshops är framgångsrikt för att ta tillvara ledares och medarbetares gemensamma potential. Arbetsformen bidrar till att hitta nya lösningar, identifiera problem och arbeta fram nya mål. Genom att använda en utomstående konsult kan alla i rummet bidra till den kreativa processen.

UTBILDNING

Vi håller företagsanpassade kurser i ledarutveckling, områden kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö samt hälsofrågor kopplade till arbetsförmåga. Vi har även öppna utbildningar inom ledarskap, motivation, hälsosamma levnadsvanor och mindfullnes. Vår styrka är att vi gärna behovsanpassar kurser!

FÖRELÄSNINGAR

Under konferenser efterfrågas ofta föreläsningar och vi håller bl.a. föreläsningar om Motivation, Hälsa utifrån kost, rörelse och återhämtning med avsikt att befästa nya vanor samt Självledarskap utifrån verktyg från mindfulness och vår psykologi.

KATALYSERANDE COACHING

Med utgångspunkt i att vi alla har de resurser inom oss som vi behöver hjälper coachingprocessen till med att plocka fram svar. Genom kraftfulla frågor och verktyg som bidrar till perspektivskiften skapas möjlighet för klienten att hitta sina svar på riktning, vad som behöver göras för att det ska ske. Och sedan få det gjort.

Min historia

Jag har sedan barnsben varit intresserad av människor och vår psykologi och mitt intresse för människor har tagit mig på olika vägar genom arbetslivet. Redan 2004 blev jag erbjuden möjlighet att hjälpa till med HR och löneadministration i ett mindre företag och blev fast som företagare! Att lära mig nytt har alltid varit en stark drivkraft för mig och jag har gärna antagit nya projekt och uppgifter utifrån att ”detta har jag aldrig testat – det kommer bli kul att lära mig”. Den drivkraften har bidragit till kunskaper och erfarenhet av bred karaktär. Jag har utbildat mig till och arbetat som sjuksköterska, jag har utbildning inom arbets- och organisationspsykologi och arbetar som företagare. Genom åren har jag lärt mig att det roligaste jag vet är att få bidra till utveckling hos andra människor och det var på den vägen mitt intresse för coaching dök upp. Jag vill gärna etablera långsiktiga relationer för att bereda plats åt varaktiga förändringar.

Prestation och välmående har varit klurigt att få balans kring, vilket fått mig att intressera mig för återhämtning och dess betydelse för vår prestation. Jag har därmed kompletterat med kunskap och erfarenhet inom mindfulness och yoga.

När jag inte arbetar trivs jag bäst med familjen och min hund. Är gärna ute i skog eller tar en tur på havet. Älskar att läsa böcker och skriva samt föredrar konditionsträning som löpning och cykel.

Helena

Vad säger kunderna?

Referens

”Inför svåra och mentalt påfrestande möten är det guld värt att ha en professionell coach att bolla frågor, idéer och tankar med. Det hjälper mig att förbereda mig själv inför mötet och att vara ordentligt förberedd är en av de absolut viktigaste sakerna man kan göra inför svåra möten. Helena lyssnar in, analyserar och återkopplar på ett professionellt sätt.”

Referens

”Helena bryr sig om andra, bra på planering och struktur samt en god lyssnare”

Referens

”Helena tar för sig och gillar utmaningar, genomför uppdrag även i uppförsbacke”

Referens

”Helena har en förmåga att se flera perspektiv och lyfta blicken i helikopterperspektiv samt delger sina reflektioner ärligt och konstruktivt”

Vill ni veta mer?
Kontakta mig här!

 

Telefon

Helena Vidal: 070-140 47 76

Adress

Trädgårdgatan 9
44230 KUNGÄLV