070-140 47 76 info@vidacore.se

VIDACORE

Förändringsledning och Coachning

Självledarskap, hållbarhet och välmående.

 Om Helena

Jag arbetar med ledare, medarbetare, team och individer för att bidra till hållbarhet i arbetsliv och vardag. Kunskap, lärande och framåtriktning samt relationer är mina drivkrafter. Jag har alltid funnit ett stort intresse i mänskligt samspel, vårt välmående, kommunikation och motivation. Jag vill bidra till hållbarhet av oss som människor! 

Långvariga relationer där jag fått bidra till utveckling eller förbättring har alltid varit där jag trivs som bäst oavsett om det varit relationer som arbetsgivare och ledare eller relationer där jag vårdat människor med kroniska sjukdomstillstånd. Jag vill helt enkelt bidra till att individer ökar välmåendet utifrån sitt nuvarande tillstånd. 

Sagt om Helena:

”Bryr sig om andra, bra på planering och struktur samt en god lyssnare”

”Tar för sig och gillar utmaningar, genomför uppdrag även i uppförsbacke”

”Förmåga att se flera perspektiv och lyfta blicken i helikopterperspektiv samt delger sina reflektioner ärligt och konstruktivt” 

Helena har en bakgrund som distriktssköterska, egenföretagare samt arbete inom förändringsledning och coaching. Över tid har det blivit en stor bredd i utbildningar och utöver erfarenheter i arbetslivet kommer mina kunskaper och verktyg från utbildningar inom arbets- och organisationspsykologi, kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, omvårdnad och hälsa samt coachning.  

 

Helena

Välkommen till VIDACORE

Coaching – Organisationsutveckling – Friskvård 

För dig som vill må bra på riktigt!