070-140 47 76 info@vidacore.se

När du anlitar mig som coach.

Coaching är ett område som innefattar arbetssätt för att ta en person mot ett mål, riktning eller ett önskat läge. En coach kan anta rollen som en rådgivare eller som ett bollplank. När jag arbetar med klienter jobbar vi utifrån metoden katalyserande coaching. Katalyserande coaching definieras av @Gothia akademi som ”Coaching handlar om att hjälpa människor att hitta sina egna svar på 1) vad de vill, och 2) vad som ska till för att de ska kunna komma dit de vill. Och sen att få det gjort”. Det innebär att vi arbetar med samtalet som grund och plockar in olika verktyg / metoder för att komma vidare i en framåtriktad process.

När du arbetar med mig kommer du få en person som brinner för utveckling och hållbarhet. Vi kommer att samskapa en relation byggd på etiskt förhållningssätt utifrån tillit, respekt och integritet. Att bidra till att klienten närmar sig sitt mål eller önskade läge är den bästa delen av mitt arbete!

Jag har arbetat på olika sätt; i organisationsutveckling, individuell coaching, workshops och föreläsningar – alla dessa delar utifrån det coachande förhållningssättet. Med mig i rummet får du en person som har bred erfarenhet av samtal eftersom jag alltid varit intresserad av det som sker i det mänskliga rummet, observerat och bidragit till framåtriktning. Jag har suttit i samtal med människor med svåra sjukdomar, gått in i rum där konflikten och frustration hängt i luften men även arbetat med nytänkande grupper och utveckling. Med andra ord ämnen i både arbetsliv och livet i stort. Min erfarenhet har lärt mig att det går inte att veta vad som kommer att ske när jag kliver in i rummet med en klient eller en grupp, men utifrån de verktyg jag byggt under åren kan jag möta det som sker med öppenhet, nyfikenhet och framåtriktning. För oavsett vad en klient eller grupp har med sig in i rummet är avsikten att komma framåt i den process som pågår. Så även om du kommer med nytänkande, förvirring eller frustration är avsikten att du lämnar rummet med handlingskraft!

Frågeställningar

Behöver jag veta vilket mål jag har för att kontakta dig?

Nej det behöver du inte veta. Ibland känner vi att det finns något skav eller frustration i livet som vi känner att vi behöver hantera. Då kan första steget i coachingen handla om detta. Vad är det jag vill. Det enda du behöver ha med dig till coachingen är viljan till förändring.

Jag vet massor om hälsa, men lever ändå inte hälsosamt. Kommer du tycka att jag är dum eller lat?

Jag kommer att tycka att du är en klok person som behöver verktyg för att använda kunskapen du har i ditt huvud till att börja göra det du vet.

I vår organisation får vi inget engagemang under möten och konferenser, hur gör jag det?

Kul att du frågar och verkligen roligt att du vill arbeta med medarbetarnas engagemang och kanske även er företagskultur. Jag kommer gärna ut till er för att göra en behovsanalys och utifrån den kan vi se hur vi tar arbetet framåt.

Jag har en medarbetare hos mig som inte levererar, kan du lösa det?

Om medarbetaren är villig att göra en förändring kan jag gärna jobba med hen. Men det går bara att coacha mot förändring när en person är villig att ge sig in i processen.

Jag arbetar som chef i min egen verksamhet och räcker inte till i allt som behöver göra, vad kan jag göra?

Att ha byggt sin verksamhet från grunden är spännande och utvecklande, men i takt med att ett företag växer behöver organisation och resursfördelning hanteras. Att leda och fördela arbete i den egna verksamheten kan kännas svårt. Vi kan gärna titta på organisationen som helhet eller på din roll som chef beroende på vad som är mest angeläget att lägga tid och resurser på just nu. Att som chef / ledare ha en coach som bollplank underlättar rollen avsevärt, det kan gälla allt från problemlödning, verksamhetsutveckling till hantering av personalärenden.

KONTAKTA MIG gärna när du vill veta mer om hur vi kan arbeta med din utveckling framåt, oavsett om det är individuellt, grupp eller i din organisation!

w