070-140 47 76 info@vidacore.se

Individ & Organisations-utveckling

Hållbart arbetsliv & vanor för välmående!

Vidacore arbetar med ledare, medarbetare, grupper och individer för att skapa hållbara, välmående och framgångsrika företag utifrån ett helhetsperspektiv. Kompetens som Vidacore besitter innefattar arbete med HR-relaterade ärenden, ledning, verksamhetsutveckling, ledarutveckling och individuell coaching och bygger på både utbildning och kurser samt praktiskt arbete som 20 års företagserfarenhet givit.

När du blir sugen på utveckling hjälper vi dig framåt så att du kan nå ditt önskade läge.

Hör av er till mig så berättar jag mer!

Vi hjälper dig leda verksamhet & dig själv mot önskat läge!

Organisationsutveckling

Utifrån behovskartläggning arbetar vi med verksamhetens övergripande processer såsom organisationens struktur, funktioner och roller. Det kan även innefatta arbete med mål och riktning för att skapa samsyn samt företagskultur.

Ledarskap

Ledarskaphandlar om att tydliggöra vilken riktning vi ska gå och att skapa handlingskraft. Vidacore använder verktyg Lead Forward och katalyserande coachning för att utveckla ditt ledarskap utifrån självledarskap, leda andra och leda verksamheten.

Medarbetare

Medarbetare är basen för att organisationen ska fungera effektivt och trivsel och motivation är avgörande för framgång. Medarbetarutveckling handlar om arbete med transparens, delaktighet, kommunikation, prioritering och kompetensutveckling.

Individ

Individutveckling är en process för att utvecklas personligt eller professionellt för att uppnå mål eller ta en ny riktning. Individutveckling kan vara allt från att förbättra relationer, stresshantering till att förändra levnadsvanor mot mer välmående.

Jag hjälper dig gärna!

Jag arbetar med ledare, medarbetare, team och individer för att bidra till hållbarhet i arbetsliv och välmående. Kunskap, lärande och framåtriktning samt relationer är mina drivkrafter. Jag har alltid funnit ett stort intresse i mänskligt samspel, vårt välmående, kommunikation och motivation. Jag vill bidra till hållbarhet av oss som människor!

Långvariga relationer där jag fått bidra till utveckling eller förbättring har alltid varit där jag trivs som bäst oavsett om det varit relationer som arbetsgivare och ledare eller relationer där jag vårdat människor med kroniska sjukdomstillstånd. Jag vill helt enkelt bidra till att individer ökar välmåendet utifrån sitt nuvarande tillstånd.

Mod att utvecklas

Informationsflöde och närhet till kunskap är stor. De flesta av oss vet vad som är bra för oss, både utifrån arbetsliv, hälsa och fritid. Ändå är det inte alltid så att vi lever som vi lär! Vi vet hur vi ska göra saker men gör det inte. Och i mångt och mycket är det detta coaching handlar om – att börja göra. I den riktning du vill och med de steg du vill ta.

Hållbart arbetsliv & välmående 

Utveckling och nyfikenhet är drivkrafter som har gett mig en bred erfarenhetsbank inom företagande, hälsa och personlig utveckling.

Jag vill hjälpa människor att finna sina egna svar på vad de vill,
hur de ska komma dit och sen få det gjort. För vi vet ju alla att de allra bästa svaren och råden bär vi på själva. Vi kan bara behöva hjälp att finna dom!

Helena Vidal

Är du redo för nästa steg?

Vidacore arbetar med ledare, medarbetare, team och individer för att skapa hållbara och framgångsrika företag

Boka kostnadsfritt samtal

Vidacore arbetar med

Förändringsledning

Vid ett identifierat behov av förändring eller utveckling i organisationen hjälper vi till med att utveckla förändringsstrategi, kommunicera med medarbetare, genomföra förändringen och följa upp arbetet. Förändring handlar om att börja med något nytt för att förbättra organisationens effektivitet och framgång.

Workshops

Workshops är framgångsrikt för att ta tillvara ledares och medarbetares gemensamma potential. Arbetsformen bidrar till att hitta nya lösningar, identifiera problem och arbeta fram nya mål. Genom att använda en utomstående konsult kan alla i rummet bidra till den kreativa processen.

Utbildning

Vi håller företagsanpassade kurser i ledarutveckling, områden kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö samt hälsofrågor kopplade till arbetsförmåga. Vi har även öppna utbildningar inom ledarskap, motivation, hälsosamma levnadsvanor och mindfullnes. Vår styrka är att vi gärna behovsanpassar kurser!

Föreläsningar

Under konferenser efterfrågas ofta föreläsningar och vi håller bl.a. föreläsningar om Motivation, Hälsa utifrån kost, rörelse och återhämtning med avsikt att befästa nya vanor samt Självledarskap utifrån verktyg från mindfulness och vår psykologi.

Katalyserande coaching

Med utgångspunkt i att vi alla har de resurser inom oss som vi behöver hjälper coachingprocessen till med att plocka fram svar. Genom kraftfulla frågor och verktyg som bidrar till perspektivskiften skapas möjlighet för klienten att hitta sina svar på riktning, vad som behöver göras för att det ska ske. Och sedan få det gjort.

Vidacores steg för utveckling

1 - Boka möte

Första steget är att boka ett inledande möte för att tillsammans titta på vilka behov du har och hur vi skulle kunna möta efterfrågade tjänster. Det första mötet kan hållas i våra lokaler, digitalt eller på plats i era lokaler. Du bokar enkelt via vår digitala bokningssida, ringer eller mailar. Det inlednade mötet blir utgångspunkt för nästa steg, där vi rekommenderar tjänst utifrån behov.

2 - Utbildning

När kunden behöver göra en kunskapsuppdatering rekommenderar vi någon av våra kurser. Det kan vara ledarskap, stresshantering eller motivation. Det går att genomföra utbildninar i grupp eller individuellt och utifrån önskemål kan vi förlägga kurser i våra eller era lokaler. Vi har även öppna utbildningar.

3 - Coaching

Coaching är användbart i många olika situationer inom personlig och professionell utveckling. Det kan handla om att uppnå mål, förbättra kommunikation, hantera stress och förändringar, utveckla ledarskap och karriärFormulärets överkant.

4 - Implementering

Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att vi stödjer din egenförmåga till utveckling och handlingskraft. Både under den tid vi arbetar tillsammans kommer det ske förändringar, men den allra största vinsten med detta utgångsläge är att det ger långsiktiga och bestående förändringar.