070-140 47 76 info@vidacore.se

Tjänster

Vidacore arbetar med ledare, medarbetare, team och individer utifrån att vi vill bygga hållbart arbetsliv och välmående tillsammans med kund och klienter!

 NYHET! Vi har kompletterat ledarskapstjänster med verktyget Lead Forward – en strukturerad metod för ledarutveckling!

 

Vidacore coachar dig!

Individutveckling

Individutveckling är en process för att utvecklas personligt eller professionellt för att uppnå mål eller ta en ny riktning.

Individutveckling kan vara allt från att förbättra relationer, stresshantering till att förändra levnadsvanor mot mer välmående.

Organisations-utveckling

Utifrån behovskartläggning arbetar vi med verksamhetens övergripande processer såsom organisationens struktur, funktioner och roller.

Det kan även innefatta arbete med mål och riktning för att skapa samsyn samt företagskultur.

Workshops

Workshops är framgångsrikt för att ta tillvara ledares och medarbetares gemensamma potential. Arbetsformen bidrar till att hitta nya lösningar, identifiera problem och arbeta fram nya mål.

Genom att använda en utomstående konsult kan alla i rummet bidra till den kreativa processen.

Utbildningar/ Föreläsningar

Under konferenser efterfrågas ofta föreläsningar och vi håller bl.a. föreläsningar om Motivation, Hälsa utifrån kost, rörelse och återhämtning med avsikt att befästa nya vanor samt Självledarskap utifrån verktyg från mindfulness och vår psykologi.

Coaching

Coaching är användbart i många olika situationer inom personlig och professionell utveckling.

Det kan handla om att uppnå mål, förbättra kommunikation, hantera stress och förändringar, utveckla ledarskap och karriär.

Digitala tjänster

Vid efterfrågan erbjuder vi möjlighet att genomföra coaching online. Vi kan även delta i ledningsgrupper eller andra möten digitalt utifrån behov.

Kommande öppna kurser och utbildningar

Helena Vidal, Vidacore AB

Stress och återhämtning

Datum: 2023-05-29
Plats: Trädgårdsgatan 9, Kungälv
Pris: 1080 kr

Du får lära dig hur du kan ta hand om dig själv lite mer!

Vi erbjuder därför en eftermiddag att stanna upp, en stund för självomtanke och reflektion. Det är ett tillfälle och datum är måndag 29 maj. Vi träffas i våra lokaler på Trädgårdsgatan 9, Kungälv. Vi kommer genomföra gruppen i en mindra grupp i storlek 6-10 deltagare.

Detta ingår:
– Praktisk och teoretisk verktyg kopplat till stress och återhämtning.
– E-kurs Mindfulness vid stress
– Uppföljande coachande samtal 2-3 mån efter kursdatum (45 min)
– Lätt förfriskning

För mer info och anmälan maila:
info@vidacore.se

Effektivt målarbete

Datum:
Plats:
Pris:

Du får lära dig hur du kan arbeta effektivt med mål!

Med en omfattning om 3 tillfällen a´ 2 timmar kommer du beredas möjlighet att utveckla ditt målarbete. Avsikten med att företag skriver mål är att skapa tydliga ramar för vilken riktning och fokus ett företag har för en viss tidsperiod. Hur kan du som ledare arbeta med detta på ett effektivt sätt i ditt arbete och för dina medarbetare. Utbildningen kommer att varva teoretiska och praktiska moment.

Innehållet är hämtat från forskning från arbetslivet, beteendevetenskap och ledarskap.

För mer info och anmälan maila:
info@vidacore.se

Vidacore i Kungälv AB

Vi arbetar med ledare, medarbetare, team och individer utifrån ett hållbart helhetsperspektiv

Vidacore coaching

Frågor & svar

Hur går en workshop till?

En workshop går till så att vi gör en gemensam genomgång, därefter brukar vi starta upp den kreativa processen genom att var och en får tänka till och notera egna ord på post it-lappar.

När allt är uttömt individuellt sätter vi lappar på en tavla för att tillsammans kategorisera och arbeta fram ett resultat. Avslutningsvis en summering av vad vi kom fram till.

Vilken typ av uppdrag tar du?

Jag tar mig an uppdrag inom HR-relaterade ärenden, coaching för individuell och professionell utveckling, utveckling av grupper och team, ledarskaps- och medarbetarutveckling, organisationsutveckling och uppdrag kopplade till förändring mot välmående livsstillsfaktorer. Jag håller även föreläsningar inom hälsa och hållbart arbetsliv.

Hur bokar jag en tid för coaching?

Boka tid görs allra enklast genom att använda den digitala kalendern, men det går också bra att maila eller ringa för bokning.

Vad kostar det för olika uppdrag?

Kostnaden för uppdrag varierar utifrån behov och uppdragsomfång och du får alltid skriftligt prisförslag i samband med vårt första möte.

Var håller ni utbildningar och föreläsningar?

Vi håller utbildningar och föreläsningar i våra egna lokaler Kungälv, men har också möjlighet att hålla föreläsningar och utbildningar i era företagslokaler.

Vi arbetar mest i Kungälv med omnejd, men kan också resa längre för ett uppdrag om detta efterfrågas.