070-140 47 76 info@vidacore.se

Sagt om coaching

Från mitt sätt att se coaching handlar det om ett förhållningssätt, metoder och verktyg som är tillämpbart i alla situationer, men för att konkretisera detta ville jag ta reda på vad andra tycker om coaching.

Tillfrågade personers syn på coaching:

Coachning

”Coaching fungerar för problemlösning samt ökar på självförtroendet. Genom att använda coaching har jag lyckats lösa problem och med lösningar följer självförtroende. Coaching har också gett ett bredare bredare perspektiv och lärdomar!”

Coachning

”Coaching har minskat min stress genom att det blivit tydligare vilka val och prioriteringar jag ska göra. Som helhet har coaching gett mig ökad kontroll i livet och jag känner att det är jag som styr mitt liv”

Coachning

”Mina beslut har blivit mer genomtänkta och jag ha känt mig tryggare i att jag har tagit rätt beslut.”

Coachning

”Jag har hittat tillbaka till mig själv och har numera verktyg för att sortera tankar och funderingar tydligare.”

Coachning

”Alla ledare borde ha en coach, det är så mycket mer värdefullt än traditionella ledarskapsutbildningar.”

Viktiga områden för Coaching?

9

Ledarskap

9

Konfiktlösning

9

Problemlösning

9

Prestationer

9

Förändringar

9

Stresshantering

9

Beslutsfattande

9

Mål

9

Personlig utveckling

9

Familj

9

Fritid

9

Relationer