070-140 47 76 info@vidacore.se

Referenser

Coaching är en modell att använda i alla situationer där du vill ha ett framåtriktat perspektiv.  

Coachning

”Inför svåra och mentalt påfrestande möten är det guld värt att ha en professionell coach att bolla frågor, idéer och tankar med. Det hjälper mig att förbereda mig själv inför mötet och att vara ordentligt förberedd är en av de absolut viktigaste sakerna man kan göra inför svåra möten. Helena lyssnar in, analyserar och återkopplar på ett professionellt sätt.”

VD, småföretagare

Några ord från personer med erfarenhet av coaching: 

Coachning

”Coaching fungerar för problemlösning samt ökar på självförtroendet. Genom att använda coaching har jag lyckats lösa problem och med lösningar följer självförtroende. Coaching har också gett ett bredare bredare perspektiv och lärdomar!”

Coachning

”Coaching har minskat min stress genom att det blivit tydligare vilka val och prioriteringar jag ska göra. Som helhet har coaching gett mig ökad kontroll i livet och jag känner att det är jag som styr mitt liv”

Coachning

”Mina beslut har blivit mer genomtänkta och jag ha känt mig tryggare i att jag har tagit rätt beslut.”

Coachning

”Jag har hittat tillbaka till mig själv och har numera verktyg för att sortera tankar och funderingar tydligare.”

Coachning

”Alla ledare borde ha en coach, det är så mycket mer värdefullt än traditionella ledarskapsutbildningar.”

Områden för Coaching

9

Ledarskap

9

Konfiktlösning

9

Problemlösning

9

Prestationer

9

Förändringar

9

Stresshantering

9

Beslutsfattande

9

Mål

9

Personlig utveckling

9

Familj

9

Fritid

9

Relationer