Kostnader

Kostnader

Vidacore erbjuder Coaching för företagare och privatpersoner. Inledningsvis har vi ett första samtal för att se utforska möjligheter för samarbete.

Detta första samtal är på ca 15 min och innefattar en kortfattad beskrivning av klientens önskemål och coachens möjlighet att tillgodose detta. Detta första samtal är kostnadsfritt för klienten.

Utifrån överenskommelse i första samtalet utformas ett klientanpassat förslag:

  • Enstaka coaching
  • Timdebiterad coaching
  • Coachingspaket 5 ggr
  • Coaching som avtal med månadsdebitering
Vidacore böcker