070-140 47 76 info@vidacore.se

ICF – international coaching federation

Jag är ACC-certifierad hos ICF, International Coaching Federation. För att bli certifierad hos ICF krävs:

  • Teoretisk utbildning hos godkänd utbildare
  • Coachingtimmar
  • Mentorcoaching
  • Godkänt prov etik
  • Godkänt prov coachkunskap
  • Följa etiska riktlinjer

ICF är den ledande globala organisation för professionellt utbildade coacher.

ICF member Vidacore

Som medlem i ICF har jag förbundit mig att följa ICF:s modell av coaching som bygger på kärnkompetenser som tillsammans med etiska riktlinjer och kärnvärderingar skapar en coachingsprocess som i sin tur skapar resultat för klienten.

ICF:s kärnkompetenser är:

Coachning

Grunden – agera etiskt och införliva ett coachande förhållningssätt

Coachning

Samskapa relationen – upprätta och följa avtal och överenskommelser, utveckla förtroende och trygghet samt bibehålla närvaro.

Coachning

Kommunicera effektivt – lyssna aktivt och väcka medvetenhet.

Coachning

Främja lärande och utveckling – faciliterar klientens utveckling.