070-140 47 76 info@vidacore.se
Vidacore LOGO

Vi arbetar med ledare, medarbetare, team och individer utifrån hållbarhetsperspektivet! 

 

Workshops – Förändringsledning – Individuell coaching, Utbildning och Föreläsning. 

Helena Vidal
Helena

Mod att utvecklas

Informationsflöde och närhet till kunskap är stor. De flesta av oss vet vad som är bra för oss, både utifrån arbetsliv, hälsa och fritid. Ändå är det inte alltid så att vi lever som vi lär! Vi vet hur vi ska göra saker men gör det inte. Och i mångt och mycket är det detta coaching handlar om – att börja göra. I den riktning du vill och med de steg du vill ta. 

 

VIDACORE

Välmående människor – Välmående organisationer

Utveckling och nyfikenhet är drivkrafter som har gett mig en bred erfarenhetsbank inom företagande, hälsa och personlig utveckling.

Jag vill hjälpa människor att finna sina egna svar på vad de vill,
hur de ska komma dit och sen få det gjort.

Helena

Vill ni veta mer?
Kontakta mig här!

 

Telefon

Helena Vidal: 070-140 47 76

Adress

Trädgårdgatan 9
44230 KUNGÄLV