070-140 47 76 info@vidacore.se

Hälsofrämjande vanor

Hälsa definieras av WHO som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, där målsättning är att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa. Många av oss har en uppfattning om vad hälsa är, men vad innebär det just i mitt liv. Vad kan jag göra för att må så gott just jag har möjlighet till. Vilka beteenden och vanor har jag kopplade till min bild av hälsa. 

Vidacore

Styrka – Stillhet

I en värld som är fylld av intryck och möjligheter. Vad behöver du göra för att använda dina kunskaper om hälsa för att må gott. För det är inte vad vi vet som får oss att må gott, det är vad vi gör för att må gott som ger resultat!

 

VIDACORE

Hälsofrämjande vanor

Behovsanalys

Verktyg för att skatta dina behov av förändring. Vilka vanor du behöver arbeta med

Individuell plan

Tillsammans skapar vi en plan för din förändring.

Aktiviteter

Vad du behöver göra för att etablera dina hälsofrämjande vanor.

Vidacore Yoga

Kostnader

Boka ett kostnadsfritt första samtal.

Under 15 min går vi igenom ditt behov och ger förslag på tjänster.