070-140 47 76 info@vidacore.se

Coaching

Vidacore arbetar med ledare, medarbetare, team och individer utifrån ett hållbart helhetsperspektiv

Detta är coaching

Coachning

Coaching handlar om att hitta sina egna svar på vad du vill och vad som ska till för att du ska komma dit och sedan få det gjort. I coaching använder sig coachen av frågor baserade på verktyg för att klienten ska hitta sina svar och sin väg dit.

Coachning

Jag tänker mig att coachens frågor fungerar som ett filter så att klienten finner ut vad hen vill och därefter vad som ska till för att komma framåt. Bakgrunden till detta är att vi går ibland omkring med många tankar i huvudet och det kan behövas en hjälp att finna de viktiga tankarna. När detta är gjort hjälper coachen till med att finna något som gör att klienten går mot det hen verkligen vill.

Vem har nytta av Coaching?

VEM HAR NYTTA AV COACHING?

Alla har nytta av coaching! Som coach hjälper jag klienten att finna sitt mål och vägen dit. Coaching är en utmärkt metod att använda sig av som sitt bollplank, det handlar dels om att finna lösningar på problem, dels om att göra det som är bra bättre. Många gånger blir det lättare att se på det som är i mina tankar med ett annat perspektiv men också genom att säga det högt.

Detta är några områden jag coachat inom:

  • Ledarskap
  • Företagsutveckling
  • Beslutsfattande
  • Träning
  • Hälsa
  • Relationer
  • Stress
  • Mål

Inget ämne är för stort eller för litet – så länge det är viktigt för dig!