070-140 47 76 info@vidacore.se

Coaching

Utveckling och förändring utifrån ditt önskade läge!

Vidacore

Coach och coaching

Att vara coach kan innebära vitt skilda saker då det inte är en yrkesskyddad titel. För mig innebär att arbeta som coach, att tillsammans med klienten hitta riktning för vart klienten vill och hur klienten ska ta sig dit. Och sen bidra till att klienten hittar handlingskraft för att ta de steg som behövs för att nå sina mål eller komma i den riktning som klienten önskar. Många gånger dom små och enkla stegen mot något nytt. En fråga jag ofta ställer är ”Hur kan du göra detta så enkelt att det blir lätt att göra?”

Jag har studerat katalyserande coachning via Gothia Akademi och när jag talar om coaching är det utifrån att coaching är en tankeväckande process för att människor ska finna sina egna svar på vad de vill, vad som ska till för att komma dit och sen få det gjort. Jag arbetar enligt ICF´s etiska riktlinjer vilket innebär att jag arbetar med full konfidentialitet och klientfokuserat. 

Som coach använder jag mig av metoder och verktyg för att människor ska finna sina egna svar och skapa handlingskraft för att komma framåt.

Vidacore

Både i arbetsliv och privatliv

Behöver coaching alltid handla om problem? Absolut inte! Det kan handla om att du vill utveckla något du är bra på till något som ska bli ännu bättre. Det kan vara frågor eller områden där du upplever ett skav eller känner dig vilsen och inte kan klura ut var du vill eller hur du kan komma vidare. 

Alla människor har sina egna svar på vad de vill och hur de ska ta sig dit. Poängen med att gå till en coach är att coachen hjälper till att skifta perspektiv och kondensera fram det som är viktigt tillsammans med dig som klient. 

Coaching går att genomföra inom arbetslivet såsom privatlivet, det enda som krävs är att det är du som vill utvecklas, förändras och komma vidare.

Coachingens steg – klienten i fokus

Coachning

Coaching - första samtalet

När ett coachingsamarbete inleds föregås det av en första kostnadsfritt samtal där vi dels utforskar  möjligheterna till förändring och dels hur vi kan arbeta framåt. När känslan är att vi har en grund för förändring och tillit kan en plan för coachingsamarbete tas fram. 

Coachning

Coachsamarbetet

Utifrån de ramar som sätts under första samtalet inleds coachingsamarbetet över en tid. För en del kan det räcka med några samtal för att nå önskat läge medan för någon annan kan det behövas mer tid att nå önskad förändring. Coachingsamarbetet består av samtal, där klientens önskemål är i fokus och där första samtalets mål genomsyrar samtalen. Under förutsättning att detta är vad klienten vill. 

Coaching

COACHING

Vid önskan om förändring och utveckling skapar coaching lärande som tar dig fram i din riktning eller mål! För dig som önskar hjälp med att sortera tankar, sluta skjuta upp saker eller skifta perspektiv är coaching värdefullt.

 

 

ARBETSLIV OCH PRIVAT

Coaching kan vara en del i att utveckla dig professionellt likväl som privat. Oavsett om ingången är professionell eller privat kommer coaching innebära personlig utveckling med insikter och lärande!