Coaching

Coaching är ingen yrkesskyddad titel, vilket innebär att definitioner av begreppet kan skiljas åt. Jag har studerat katalyserande coachning via Gothia Akademi och när jag talar om coaching är det utifrån att coaching är en tankeväckande process för att människor ska finna sina egna svar på vad de vill, vad som ska till för att komma dit och sen få det gjort. Som coach använder jag mig av metoder för att människor ska finna sina egna svar och skapa handlingskraft för att komma framåt.

Både i arbetsliv och privatliv

Behöver coaching alltid handla om problem? Absolut inte! Det kan handla om att du vill utveckla något du är bra på till något som ska bli ännu bättre. Det kan vara frågor eller områden där du upplever ett skav eller känner dig vilsen och inte kan klura ut var du vill eller hur du kan komma vidare. Coaching går att genomföra inom arbetslivet såsom privatlivet, det enda som krävs är att det är du som vill utvecklas, förändras och komma vidare.
VIDACORE

Coachingens steg – klienten i fokus

 
Coachning

Coaching - första samtalet

När ett coachingsamarbete inleds föregås det av en första kontakt där vi kortfattat pratar om tankar kring coachingsamarbetet. Känns det som att vi kan arbeta tillsammans bokar vi ett första samtal. 
Det första samtalet görs en plan för innehållet på coachingsamarbetet och därefter påbörjas resan!

Coachning

Coachsamarbetet

Utifrån de ramar som sätts under första samtalet inleds coachingsamarbetet över en tid. För en del kan det räcka med några samtal för att nå önskat läge medan för någon annan kan det behövas mer tid att nå önskad förändring. Coachingsamarbetet består av samtal, där klientens önskemål är i fokus och där första samtalets mål genomsyrar samtalen. Under förutsättning att detta är vad klienten vill. 

VIDACORE

COACHING

När du upplever skav eller behov av förändring, finns coaching som ett verktyg att starta denna resa!

ARBETSLIV OCH PRIVAT

Coaching kan vara en del i att utveckla din professionella sida, men också något du kan använda för personlig utveckling privat.